Dyrekcja Nauczyciele Pedagodzy Administracja Dokumenty Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Gimnastyka korekcyjna Akademia Przyszłości Kalendarz zebrań z rodzicami

Szkoła

Gimnastyka korekcyjna

Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego;
 • niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu;
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy;
 • wyrównanie zaburzeń w rozwoju motorycznym.

 

Cele te osiąga się drogą realizacji następujących zadań:

 • wyrabianie u dziecka prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego,
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
 • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka,
 • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

 • Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczają dzieci ze stwierdzoną wadą postawy.
 • Kwalifikacje na ćwiczenia przeprowadza szkolna pielęgniarka, na podstawie bilansu 6 latka z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka lub na podstawie skierowania lekarskiego, które to skierowanie należy, na początku roku, jak najszybciej dostarczyć do wychowawcy klasy.
 • Zajęcia są bezpłatne i obowiązkowe. Ujęte są w tygodniowym planie lekcji jako pierwsze lub ostatnie godziny. Odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej klasy, z podziałem na grupy.
 • Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci ćwiczą boso.
 • Dzieci przebierają się w szatni ogólnej, skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach.

 

Zajęcia odbywają się w sali gimnastyki korekcyjnej sala nr 34.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera
  Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
 • (58) 346 96 48

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 462875

Copyright © 2016-2017 ZKPiG nr 12 w Gdańsku - wszystkie prawa zastrzeżone.